TICTC picture logoHomepage

Welcome to TICTC

TICTC   Teachers’ ICT competences - a way to effective learning for children with hearing difficulties

 

SOCRATES PROGRAMME

COMENIUS 2.1 Action (Training of School Education Staff)

 

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.