TICTC picture logoHomepage arrow Projekta saturs

Projekta saturs

Drukāt
Projekta ietvaros paredzēts izpētīt skolotāju iemaņas un prasmes darbā ar modernajām tehnoloģijām mācot bērnus ar dzirdes traucējumiem. Tālākajā darba gaitā plānots izveidot kursu, kas palīdzētu skolotājiem racionāli izmantot modernās tehnoloģijas pamatpriekšmetu mācīšanas procesā. Tas savukārt sekmētu skolēnu mācīšanās motivācijas sekmēšanu, veidotu mācīšanās iemaņas, kas nepieciešamas jebkuram mūsdienās, lai dzīvotu un strādātu informācijas un zināšanu sabiedrībā.