TICTC picture logoHomepage arrow Obsah projektu

Obsah projektu

Tisk

Projekt je rozvržen do několika fází. V první fázi bude analyzována stávající situace v oblasti vzdělávání učitelů i dalšího vzdělávání učitelů, dále budou analyzovány metodologické a metodické materiály určené pro učitele, kteří pracují s dětmi se sluchovým postižením a to v každé zemi participující na projektu. V dalším fázi bude na základě provedených analýz vytvořen a ověřován pilotní vzdělávací kurz, jehož cílem je rozvíjení ICT kompetencí učitelů. Rovněž bude vytvořena metodická příručka pro učitele vybraných předmětů vyučovaných na základní škole (český jazyk, matematika), který by měla napomáhat integraci ICT do výuky dětí se sluchovým postižením na základní škole.