TICTC picture logoHomepage arrow Hlavní výsledky projektu

Hlavní výsledky projektu

Tisk

Hlavním výsledkem/výstupem projektu bude vytvoření vzdělávacího kurzu pro učitele, včetně jeho základní charakteristiky a studijních materiálů. Výukové materiály budou k dispozici na CD, ale také v tištěné podobě pro použití v distančním vzdělávání. Dále bude vytvořena příručka, která poskytne oporu učitelům v oblasti využívání prostředků ICT ve vybraných předmětech na základní škole. Kurz se stane součástí katalogu vzdělávacích příležitostí v rámci projektu Comenius a tím bude nabídnut také dalším evropským zemím.