TICTC picture logoHomepage

Welcome to TICTC

TICTC   Teachers’ ICT competences - a way to effective learning for children with hearing difficulties

 

SOCRATES PROGRAMME

COMENIUS 2.1 Action (Training of School Education Staff)

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.