TICTC picture logoHomepage

Welcome to TICTC

TICTC   Teachers’ ICT competences - a way to effective learning for children with hearing difficulties

 

SOCRATES PROGRAMME

COMENIUS 2.1 Action (Training of School Education Staff)

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.